Kориговани приручник за полагање матурског испита за образовни профил Архитектонски техничар

Kориговани приручник за полагање матурског испита за образовни профил Архитектонски техничар

Приручник можете погледати и преузети на сајату Завода за унапређивање образовања и васпитања.

ЛИНК: http://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *