СКОРАШЊИ ДОГАЂАЈИ

Вести

Све вести

Сарадња са Универзитетом “Унион – Никола Тесла”

Исо Планић, председник Удружења геодетских и грађевинских школа Србије, Драган Пантовић, подпредседник Удружења и Васко Николов, секретар Удружења одржали су 12. новембра 2020. године састанак са представницима Универзитета „Унион Никола Тесла”. Састанак је одржан у седишту Универзитета у Београду, а присуствовали су и проф. др Звонимир Божиловић, власник, проф. др Дејан Бељаковић, Милош Божиловић, менаџер […]

Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању

Техничка школа Власотинце била је од 03-04.11.2020. године, успешан домаћин првог дела обуке у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, под називом „Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању“- примена назавршном испиту.Обука је усмерена на наставнике практичне наставе и стручне сараднике-инструкторе из предузећа-социјалних партнера у којима се обавља практична настава за образовни профил […]

ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА!

Поштоване колегинице и колеге, На овој страници можете пронаћи линкове за помоћ ученицима у решавању теста, који је део матурског испита, за профил Архитектонски техничар, као и за профил Руковалац грађевинском механизацијом. За предмете Разрада пројеката и Урбанизам, видео презентацију је урадила Др ум. Исидора Амиџић, диа За предмете Грађевинске конструкције и Технологија грађевинских радова, […]

Kориговани приручник за полагање матурског испита за образовни профил Архитектонски техничар

Приручник можете погледати и преузети на сајату Завода за унапређивање образовања и васпитања. ЛИНК: http://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

Области из теоријских дисциплина за 31. рапубличко такмичење

Архитектонска техничка школа, Београд, је послала области за такмичење за предмете: Грађевинске конструкције (2. разред) и Апликативни рачунарски програми (AutoCAD i ArchiCAD 3. разред). Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ”, Београд, је послала области за такмичење за предмете: Статика и отпорност материјала (3. разред) и Организација грађења / Технологија грађевинских радова (4. разред). Геодетска техничка школа, […]

ПОДАЦИ ЗА РГМ

На 31. републичком такмичењу у Новом Пазару РГМ ће користити утоваривач VOLVO L 120E

Рок за достављање података са школских такмичења је 25.март 2020.г.

Рок за достављање података са школских такмичења је 25.март 2020. : задаци са школских такмичења са решењима у електронској форми, ранг листе школских такмичења је 25.март 2020. попуњена пријава на сајту (страница Такмичења / Пријава) Податке је потребно доставити Драгану Пантовићу ([email protected])

31. републичко такмичење

геодетских и грађевинских школа Србије ће се одржати од 21-23.04. (априла) 2020. године у Новом Пазару Дисциплине у којима ће се ученици такмичити: Теоријске: Грађевинске конструкције (II  разред) Статика и отпорност материјала (III разред) Примена рачунара у грађевинарству / Апликативни рачунарски програми – AutoCAD и ArchiCAD (III разред) ТГР / Организација грађења (IV разред) Геодетска […]