Школа

Место

Адреса

Телефон

e-mail

1. Техничка школа Ада Моше Пијаде 47 024/853-034 [email protected]
2. Средња стручна школа  „Милош Црњански“ Кикинда Светосавска 57 0230/22-056 [email protected]
3. Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ Зрењанин Народног фронта 1 023/536-872 [email protected]
4 Техничка школа „23. мај“ Панчево Браће Јовановића 89 013/318-977 [email protected]
5 Средња техничка школа „Шинковић Јожеф“ Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 10 024/714-434 [email protected]
6. Политехничка школа Суботица Максима Горког 38 024/663-102 [email protected]
7. Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ Апатин Блок  112 ББ 025/773-211 [email protected]
8. Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад Гагринова 1 021/443-444 [email protected]
9. Средња техничка школа „Никола Тесла“ Сремска Митровица Змај Јовина 29 022/631-315 [email protected] [email protected]
10. Архитектонска техничка школа Београд Војислава Илића 78 011/2412-127; 3807-744 [email protected]
11. Грађевинска техничка школа    “Бранко Жежељ“ Београд Хајдук Станкова 2 011/2411-472; 2404-827;2423-441 [email protected]
12. Грађевинска школа Београд Светог Николе 39 011/2403-525; 2417-680;2418-895 [email protected]
13. Геодетска  техничка школа Београд Милана Ракића 42 011/2411-880; 2410-979;2412-177 [email protected] [email protected]
14 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд Милоша Поцерца 2 011/3645-342; 2644-458; 3620-743 [email protected][email protected]
15. Прва техничка школа Крагујевац Радоја Домановића 8 034/332-461; 332-769 [email protected]
16. Електротехничка  и грађевинска школа „Никола Тесла“ Јагодина Милана Мијалковића 14 035/251-327;251-328 [email protected] [email protected]
17. Техничка школа“Радоје Љубичић“ Ужице Николе Пашића 17 031/514-272; 514-177 [email protected]
18. Техничка школа Ваљево Косте Абрашевића 1 014/221-602;222-098 [email protected]
[email protected]
19 Техничка школа Лозница Трг Јована Цвијића 3 015-878-570 [email protected]
[email protected]mts.rs
20 Tехничка школа Шабац Бањичких жртава 2 015/341-031; 341-028 [email protected]
[email protected]
21. Политехничка школа „Милуин Миланковић“ Крушевац Чеховљева 1 037/429-657, 417-700 [email protected] [email protected]
22. Tехничка школа Чачак Цара Душана 20 032/341-664; 222-229 [email protected]
23. МТШ „14.октобар“ Краљево Индустријска 21 036/ 312-433
036/ 392-921
[email protected]
24. Школа за дизајн текстила и коже Нови Пазар Вука Караџића бб 020/312-799;  313-456 [email protected]
25. Tехничка школа Књажевац Карађорђева 52 019/730-350 [email protected]
26. Tехничка школа Власотинце М.Михаиловића бб 016/871-125 [email protected]
27. Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава Милентија Поповића бб 016/811-114 [email protected]
28. Грађевинска техничка школа „Неимар“ Ниш Александра Медведева 18 018/251-091 ; 251-063 [email protected] [email protected]
29. Техничка школа „Михајло Петровић Алас“ Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 028/425-333 [email protected]
30. Средња техничка школа „Драги Поповић“ Гњилане-Горње Кусце

Горње Кусце

 0280/77-207 [email protected]
31. Посавотамнавска средња школа Владимирци Светог Саве бб. 015/513-245; 514-506 [email protected]
32. Приватна средња школа Нови Пазар Нови Пазар Бејевица бб 020/5100641 062/661-865 [email protected]
33. Универзитет „Унион -Никола Тесла“ Београд Ул. Цара Душана 62-64 011/2180-271; 2180-143 [email protected]