Табела о уџбеницима

Табела о уџбеницима

На основу договора са седнице Стучног одбора, одржане 24.1.2020.г. у Београду, у прилогу је табела коју би требало да попуните.
Неколико напомена:

  • У приложеној Excel табели, пронађите свој град (или школу)
  • Табелу попуните искључиво ћириличним писмом
  • Табелу попуните само за стручне предмете у Вашој школи
  • Подаци из табеле ће послужити као основа за рад Издавачког савета
  • Посебно је важна рубрика о сопственом наставном материјалу за одређени наставни предмет, који би наставници били спремни да уступе Издавачком савету, јер би се тиме омогућило објављивање недостајућих приручника из појединих предмета за наше подручје рада (уз претходну сагласност ЗУОВ-а)
  • Попуњену табелу ми вратите ([email protected]) најкасније до 28.2.2020. г.  

Табелу о уџбеницима можете преузети ОВДЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *