Стручни одбор 24.1.2020.

Стручни одбор 24.1.2020.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду одржана је конститутивна седница Стручног одбора Удружења, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

  1. Конституисање Стручног одбора  Удружења;
  2. Обавештење везано за ступање и на снагу  ПРАВИЛНИКA за грађевинске конструкције “Службени гласник РС”, број 89 од 18. децембра 2019., као и обавеза које проистичу из новог Правилника , а односе се на наставнике стручних предмета у школама у подручју рада;
  3. Договор о начину рада у наредном периоду;
  4. Разно

Записник са ове седнице можете прочитати ОВДЕ.
Списак писутних чланова Стручног одбора можете прочитати ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *