Записник са 1. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Јагодина 23.11.2012. године

Записник са 2. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Јагодина 23.11.2012. године

Записник са 3. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Јагодина 27.04.13. године

Записник са 4. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Нови Сад 25.10.2013. године

Записник са 5. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Чачак 4.4.2014. године

Записник са 6. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Нови Сад 24.10.2014. године

Записник са 7. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Апатин 24.4.2015. године

Записник са 8. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Суботица 5.11.2015. године

Записник са 9. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Суботица 14.5.2016. године

Записник са 10. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Нови Сад 9.5.2017. године

Записник са 11. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Ужице 3.11.2017. године

Записник са 12. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Београд  12.5.2018. године

Записник са 13. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Ниш  11.5.2019. године

Записник са 14. седнице Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије – Нови Пазар  21.9.2019. године