Сарадња са Универзитетом “Унион – Никола Тесла”

Сарадња са Универзитетом “Унион – Никола Тесла”

Исо Планић, председник Удружења геодетских и грађевинских школа Србије, Драган Пантовић, подпредседник Удружења и Васко Николов, секретар Удружења одржали су 12. новембра 2020. године састанак са представницима Универзитета „Унион Никола Тесла”. Састанак је одржан у седишту Универзитета у Београду, а присуствовали су и проф. др Звонимир Божиловић, власник, проф. др Дејан Бељаковић, Милош Божиловић, менаџер Универзитета и Милош Врбанац, руководилац студентске службе.

Састанак је протекао у пријатељској и пријатној атмосфери, а одржан је ради успостављања сарадње између Удружења геодетских и грађевинских школа Србије и Универзитета “Унион – Никола Тесла” у области образовања и инжењерства, као и у заједничким активностима које се планирају за наредни период. На састанку се разговарало и о проблемима које школе имају са уџбеницима за поједине предмете, потребом за јачом сарадњом образовних средњошколских установа са привредом , као и о проблемима који се односе на перманентно усавршавање предавача.

За наредни период договорено је интензивирање сарадње, статус придруженог члана Удружења  геодетских и грађевинских школа за Универзитет “Унион – Никола Тесла”, могућност коришћења доступне универзитетске литературе за потребе наставе у школама чланицама Удружења, као и укључивање појединаца, катедри и департмана Универзитета у разне активности које ће предузимати Удружење и Универзитет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *