Сарадња компаније “CRH” са грађевинским школама

Сарадња компаније “CRH” са грађевинским школама

Поштовани,

Јуче (8.3.2017.г.) смо у просторијама ЕГШ “Никола Тесла” у Јагодини имали састанак са службом маркетинга компаније “CRH” из Новог Поповца код Параћина. На састанку су предсавници “CRH” изразили жељу и спремност да сарађују са грађевинским школама које се налазе у области где компанија пласира своје производе, а то је централна и јужна Србија, укључујући и Београд.

Сарадња би се састојала у томе да њихови представници из техничке службе држе предавања и вежбе ученицима средњих грађевинских школа. Њихова жеља је и да помогну и опремање школе наставним средствима и опремом. У питању су вежбе и предавања везана за цемент и бетон, што је из њиховог производног програма. Такође би и организовали посету ученика њиховим Фабрикама бетона у Београду и Фабрици цемента у Поповцу.

Усагласили смо да у овом пројекту учествују школе из Јаодине, Кручевца, Крагујевца, Ниша и Грађевинска школа из Београда. О томе сам обавстио и потпредседника заједнице Драгана Пантовића.

Потребно је да у наредне две недеље професори Бетона направе списак вежби и предавања која би могла бити реализована у сарадњи са њиховом компанијом. Што се вежби тиче потребно је навести опрему која је неопходна да се вежба реализује и та опрема би била предмет донација компаније “CRH” школама.

Грађевинска школа из Београда треба акценат да стави на занимања трећег степена (зидаре и армираче) и да направи како вежбе, тако и опрему потребну за појединачног ученика, а што би било евентуално предмет донације.

Договорено је да када скупимо материјала из ових 5 школа проследимо “CRH” како би они видели какве су могућности за набавку опреме. После тога би направили састанак са представницима маркетинга (начелно је договорен датум 5. април у Јагодини) где би се детаљније договарали о наредним корацима. Они су отворени за предлоге које би имали представници наших школа.

Напомињем да би та сарадња била континуирана у наредним годинама.

Надам се да смо заинтересовани за овакав вид сарадње и да ћемо успети да је реализујемо.

С поштовањем,

помоћник директора ЕГШ “Никола Тесла”, Јагодина

Дејан Антић дипл. инж. грађ.
062/263-440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *