Предлози задатака (области) за републичко такмичење

Предлози задатака (области) за републичко такмичење

Задужени консултанти за теоријске предмете су послали своје предлоге задатака (области):

С обзиром да је усвојен предлог да се задаци за такмичење припремају по истом модалитету као за претходно такмичење (Грађевински факултет – Суботица и Технички факултет – Нови Сад), Скупштина је усвојила предлог да се припреме области и исходи по дисциплинама (односи се на теоријске). Предлози задужених консултаната:

 Архитектонска техничка школа Београд – Грађевинске конструкције

Грађевинске конструкције

КОНСУЛТАНТ: Ана Вуковић,  моб тел. 063/133444, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 ГТШ „Бранко Жежељ“ Београд – Организација грађења (Технологија грађевинских радова) и Статика и отпорност материјала

Организација грађења (Технологија грађевинских радова)

КОНСУЛТАНТ:  Мирјана Марковић,  моб тел. 064/2907355, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

Статика и отпорност материјала

КОНСУЛТАНТ: Снежана Петровић, моб тел. 064/1602225, email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 

 Геодетска техничка школа Београд – Геодетска мерења и рачунања

Геодетска мерења и рачунања

КОНСУЛТАНТ: Слободанка Лазаревић, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 

 Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац – ArchiCAD

ArchiCAD

КОНСУЛТАНТ: Драган Настић,  моб тел. 064/2194289, email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 

 ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад – AutoCAD

AutoCAD 

КОНСУЛТАНТ: Љубица Максимовић,  моб тел. 064/1514346, email: [email protected]

консултанткиња није доставила свој предлог задатка

 

За предмет Математика, задаци ће бити из Збирке задатака за полагање пријемног испита на Грађевинском факултету Универзитета у Београду

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *