Предлог области за 31. рапубличко такмичење  (Нови Пазар 2020.год.) из теоријских дисциплина

Предлог области за 31. рапубличко такмичење (Нови Пазар 2020.год.) из теоријских дисциплина

Архитектонска техничка школа, Београд, је послала свој предлог за предмете: Грађевинске конструкције (2. разред) и Апликативни рачунарски програми (AutoCAD i ArchiCAD 3. разред).

Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ”, Београд, је послала свој предлог за предмете: Статика и отпорност материјала (3. разред) и Организација грађења / Технологија грађевинских радова (4. разред).

Геодетска техничка школа, Београд, је послала свој предлог за предмет Геодетска мерења и рачунања (4. разред).

Захваљујемо колегиницама и колегама из ове три школе на уложеном труду.

Молимо све остале школе, да погледају ове предлоге, као и да пошаљу своје примедбе и сугестије овим трима школама.

Све предлоге можете прочитати ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *