Прва седница Надзорног одбора

Прва седница Надзорног одбора

Друга седница Управног  одбора и  конститутивна седница Надзорног одбора Удружења геодетских и грађевинских школа одржана је  у петак, 06.12.2019. године , са почетком у 12 00 , часова у  Политехничкој школи у Суботици.

Управни одбор Удружења је између осталих тачака дневног реда усвојио одлуку да се у Управни одбор кооптира Бранко Голоскоковић,  директор Техничке школе из Ваљева,  и одлуку о формирању Издавачког савета Удружења који ће се бавити питањима уџбеника, приручника и наставних средстава која су нам неопходна у подручју рада.

Надзорни одбор је на конститутивној седници избарао за председника Данијелу Ненадић, директорку Техничке школе „ Радоје Љубичић“ Ужице, а за заменика председника Зорана Зорића, директора Прве техничке школе из Крагујевца.

Записник са 1. седнице Надзорног одбора можете прочитатзи ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *