Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању

Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању

Техничка школа Власотинце била је од 03-04.11.2020. године, успешан домаћин првог дела обуке у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, под називом „Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању“- примена на
завршном испиту.
Обука је усмерена на наставнике практичне наставе и стручне сараднике-инструкторе из предузећа-социјалних партнера у којима се обавља практична настава за образовни профил Оператер основних грађевинских радова, а циљ обуке је израда Приручника за полагање
завршног испита за наведени образовни профил.

  • Vlasotince

Радну групу чине три наставника из школе, три представника социјалних партнера школе

  1. ЗЗ „Пионир“ Власотинце
  2. Д.О.О „ХСВ“ Власотинце
  3. ПГТАР „Нешко“ Власотинце,
    Обуку су реализовали руководилац центра за стручно образовање и образовање одраслих Гојко Бановић и координатор радне групе Васко Николов, а осим директора школе Миливоја Ђорђевића, обуци су присуствовали и Елидо Бандељ, тим лидер пројекта Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији и Исо Планић, председник Удружења.
    Осим обуке реализован је и Панел под називом „ Образовање одраслих“ на коме је учешће узело тридесетак преставника локалне самоуправе, школске управе и социјалних партнера .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *