Области из теоријских дисциплина за 31. рапубличко такмичење

Области из теоријских дисциплина за 31. рапубличко такмичење

Архитектонска техничка школа, Београд, је послала области за такмичење за предмете: Грађевинске конструкције (2. разред) и Апликативни рачунарски програми (AutoCAD i ArchiCAD 3. разред).

Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ”, Београд, је послала области за такмичење за предмете: Статика и отпорност материјала (3. разред) и Организација грађења / Технологија грађевинских радова (4. разред).

Геодетска техничка школа, Београд, је послала области за такмичење за предмет Геодетска мерења и рачунања (4. разред).

Све предлоге можете прочитати ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *