Консултанти за теоријске дисциплине

Консултанти за теоријске дисциплине

С обзиром да је усвојен предлог да се задаци за такмичење припремају по истом модалитету као за претходно такмичење (Грађевински факултет у Суботици и Технички факултет Нови Сад), Скупштина је усвојила предлог да се припреме области и исходи по дисциплинама (односи се на теоријске).


Задужени су:

 Архитектонска техничка школа Београд – Грађевинске конструкције и Разрада пројеката

Грађевинске конструкције
КОНСУЛТАНТ: Ана Вуковић,  моб тел. 063/133444, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

Разрада пројеката / Пројекти објеката високоградње
КОНСУЛТАНТ: Анђа Осмокровић,  моб тел. 063/ 633210, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 ГТШ „Бранко Жежељ“ Београд – Организација грађења (Технологија грађевинских радова) и Статика и отпорност материјала

Организација грађења (Технологија грађевинских радова)
КОНСУЛТАНТ:  Мирјана Марковић,  моб тел. 064/2907355, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

Статика и отпорност материјала
КОНСУЛТАНТ: Снежана Петровић, моб тел. 064/1602225, email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 Геодетска техничка школа Београд – за геодетске предмете

Нацртна геометрија 
КОНСУЛТАНТ:  Јелена Поповић, email:   [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

Катастар непокретности и уређење земљишне територије
КОНСУЛТАНТ: Снежана Пандуровић,  email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

Геодетска мерења и рачунања
КОНСУЛТАНТ: Слободанка Лазаревић, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

AutoCAD
КОНСУЛТАНТ: Станислава Босиочић, email:  [email protected]

 Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац – Нацртна геометрија и техничко цртање и ArchiCAD

Нацртна геометрија и техничко цртање / Нацртна геометрија
КОНСУЛТАНТ:  Драган Настић,  моб тел. 064/2194289, email:  [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

ArchiCAD
КОНСУЛТАНТ: Драган Настић,  моб тел. 064/2194289, email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

 ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад – Кућне инсталације и AutoCAD

  1. Кућне инсталације
    КОНСУЛТАНТ:  Ана Пешка,  моб тел. 063/597335, email: [email protected]

Предлог задатка погледајте ОВДЕ

  1. AutoCAD
    КОНСУЛТАНТ: Љубица Максимовић,  моб тел. 064/1514346, email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *