Записник са 2. седнице Извршног одбора – Јагодина 19.2.2013.

Записник са 3. седнице Извршног одбора – Јагодина 26.4.2013.

Записник са 4. седнице Извршног одбора – Нови Сад 24.10.2013.

Записник са 5. седнице Извршног одбора – Београд 18.12.2013.

Записник са 6. седнице Извршног одбора – Чачак 18.3.2014.

Записник са 7. седнице Извршног одбора – Чачак 3.4.2014.

Записник са 8. седнице Извршног одбора -Нови Сад 23.10.2014.

Записник са 9. седнице Извршног одбора – Апатин 18.11.2014.

Записник са 10. седнице Извршног одбора – Апатин 24.4.2015.

Записник са 11. седнице Извршног одбора – Суботица 5.11.2015.

Записник са 12. седнице Извршног одбора – Београд 24.12.2015.

Записник са 13. седнице Извршног одбора – Суботица 5.2.2016.

Записник са 14. седнице Извршног одбора – Суботица 13.5.2016.

Записник са 15. седнице Извршног одбора – Београд 9.6.2016.

Записник са 16. седнице Извршног одбора – Нови Сад 8.9.2016.

Записник са 17. седнице Извршног одбора – Ниш 7.2.2017.

Записник са 18. седнице Извршног одбора – Нови Сад 30.3.2017.

Записник са 19. седнице Извршног одбора – Нови Сад 8.5.2017.

Записник са 20. седнице Извршног одбора – Врњчка Бања 12-13.9.2017.

Записник са 21. седнице Извршног одбора – Ужице 3.11.2017.

Записник са 22. седнице Извршног одбора – Београд 6.3.2018.

Записник са 23. седнице Извршног одбора – Београд 11.5.2018.

Записник са 24. седнице Извршног одбора – Дивчибаре 9.10.2019.

Записник са 25. седнице Извршног одбора – Ниш 10.05.2019.

Записник са 1. седнице Управног одбора – Нови Пазар 21.9.2019.

Записник са 2. седнице Управног одбора – Суботица 6.12.2019.