Републичко такмичење

Републичко такмичење

29. републичко такмичење геодетских и грађевинских школа Србије ће се одржати од 11-13.05. (маја) 2018. године у Београду.

Дисциплине у којима ће се ученици такмичити:

Теоријске:

 • Нацртна геометрија (за геодетску струку) – (I разред)
 • Нацртна геометрија и техничко цртање (II  разред)
 • Грађевинске конструкције (II  разред)
 • Статика и отпорност материјала (III разред)
 • Примена рачунара у грађевинарству/Апликативни рачунарски програми – AutoCAD и ArchiCAD (III разред)
 • Катастар непокретности и уређење земљишне територије – за геодетску струку  (III разред)
 • Организација грађења / Технологија грађевинских радова (IV разред)
 • Разрада пројеката (IV разред)
 • Кућне инсталације (IV разред)
 • Геодетска мерења и рачунања (IV разред)
 • Математика (IV разред)

Такмичење из теоријских дисциплина ће се одржати уз услов да се пријави најмање 8 (осам) школа по дисциплини.

Практичне:

 • Керамичар – терацер – пећар (III разред)
 • Декоратер зидних површина (III разред)
 • Монтер суве градње (III разред)
 • Руковалац грађевинском механизацијом (III разред)

Уколико је број пријављених школа (по дисциплини) мањи од три, или број екипа (по дисциплини) мањи од четири, такмичење се реализује као ревијално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *