ВАЖНО:  Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања

ВАЖНО: Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања

Ј А В Н И   П О З И В за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање Листе спољних сарадника Завода – Центра за стручно образовање и образовање одраслих.

Са утврђене Листе спољних сарадника Центра, биће бирани чланови комисија и радних група који ће обављати послове који су предмет Јавног позива.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ДЕТАЉНИЈЕ, КАО И ПРЕУЗЕТИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *