Школа

 

 

Место

 

 

Адреса

 

 

Телефон

 

 

e-mail

1. Техничка школа Ада Моше Пијаде 47 024/853-034 iskolada@mts.rs
2. Средња стручна школа  „Милош Црњански“ Кикинда Светосавска 57 0230/22-056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs
3. Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ Зрењанин Народног фронта 1 023/535-548 direktor@teslazr.edu.rs

teslazr@teslazr.edu.rs

4 Техничка школа „23. мај“ Панчево Браће Јовановића 89 013/318-977 direktor@skola23maj.edu.rs
5 Средња техничка школа „Шинковић Јожеф“ Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 10 024/714-434 sinjo@stcable.net
6. Политехничка школа Суботица Максима Горког 38 024/555-450 politehn@eunet.rs
7. Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа Апатин Блок  112 ББ 025/773-211 info@gradedu.net
8. Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад Гагринова 1 021/443-444 nikolateslasts@yahoo.com
9. Средња техничка школа „Никола Тесла“ Сремска Митровица Змај Јовина 29 022/639-167 smnikolatesla@gmail.com
10. Архитектонска техничка школа Београд Војислава Илића 78 011/2412-127;  3807-744
062/8087123
ats@ats.edu.rs
11. Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ” Београд Хајдук Станкова 2 011/2411-472; 2404-827; 2423-441 direktor@gtskola.edu.rs
12. Грађевинска школа Београд Светог Николе 39 011/2403-525; 2417-680; 2418-895 gradjevinska.direktor@gmail.com
13. Геодетска  техничка школа Београд Милана Ракића 42 011/2411-880; 2410-979; 2412-177 geodetskaskola@sbb.rs
14 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд Милоша Поцерца 2 011/3645-342; 2644-458; 3620-743 sbbh@eunet.rs

natasa.lelovic@gmail.com

15. Прва техничка школа Крагујевац Радоја Домановића 8 034/332-461; 332-769 prvatehdir@gmail.com
16. Електротехничка  и грађевинска школа

 

„Никола Тесла“

Јагодина Милана Мијалковића 14 035/251-327; 251-328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs

danticbp@gmail.com

17. Техничка школа “Радоје Љубичић“ Ужице Николе Пашића 17 031/514-272; 514-177 tgsf@mts.rs
18. Техничка школа Ваљево Косте Абрашевића 1 014/221-602; 222-098 tehnskola@sbb.rs

rajkasharcevic@gmail.com

19. Посавотамнавска средња школа Владимирци Светог Саве бб. 015/513-245; 514-506 posavotamnavska@gmail.com
20. Техничка школа Лозница Трг Јована Цвијића 3 015/884-824; 878-570 tehnicka@ptt.rs

tehnicka.lo@mts.rs

21 Tехничка школа Шабац Бањичких жртава 2 015/341-031; 341-028 skolateh@ptt.rs

radomir.bozic72@gmail.com

22. Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац Чеховљева 1 037/429-657; 417-700 office@politehnicka-skola.edu.rs

nastic63@gmail.com

23. Tехничка школа Чачак Цара Душана 20 032/341-664; 222-229 tehdir@tehnickacacak.edu.rs
24. Машинска техничка школа “14. октобар” Краљево Индустријска 21 036/352-332; 352-235 mtskv@mts.rs
25. Школа за дизајн текстила и коже Нови Пазар Вука Караџића бб 020/312-799; 313-456 skolazadizajnnp@yahoo.com
26. Tехничка школа Књажевац Карађорђева 52 019/730-350 tehknjaz@gmail.com
27. Tехничка школа Власотинце М.Михаиловића бб 016/875-125 tsvlasotince@gmail.com
28. Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава Милентија Поповића бб 016/811-114 ssmilpopcrt1@gmail.com
29. Грађевинска техничка школа „Неимар“ Ниш Александра Медведева 18 018/251-091 ; 251-063 gtsneimar@gmail.com
30. Техничка школа „Михајло Петровић Алас“ Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 028/425-333 tsalaskm@yahoo.com

31.

32.

Средња техничка школа „Драги Поповић“

Приватна средња школа Нови Пазар

 Горње Кусце

Нови Пазар

0280/77-207

Бејевица бб

 0280/77-207

 

020/5100641

062/661865

nenadstevic60@ yahoo.com

es.bajevica@gmail.com